<table>
<tbody>
<tr>
<td><strong>An I</strong></td>
<td><strong>An II</strong></td>
</tr>
<tr>
<td><ol>
<li>Complemente de matematici</li>
<li>Probleme speciale de electrotehnică cu aplicaţii în compatibilitate electromagnetică</li>
<li>Circuite electrice neliniare - metode de analiză</li>
<li>Modelarea numerică a dispozitivelor electromagnetice</li>
<li>Metode avansate de monitorizare şi diagnoză a sistemelor electrice.</li>
<li>Optimizarea sistemelor de comandă pentru îmbunătăţirea calităţii energiei electrice</li>
<li>Calitatea energiei electrice în sisteme cu convertoare statice de putere</li>
<li>Sisteme de achiziţii de date pentru calitatea energiei electrice şi compatibilitate electromagnetică</li>
<li>Procesarea digitală a semnalelor cu aplicaţii specifice</li>
<li>Eficienta energetică a echipamentelor electrice de transport</li>
<li>Metode de optimizare pentru creşterea calităţii energiei electrice în sisteme electrice</li>
</ol></td>
<td><ol>
<li>Modelarea termică a sistemelor electrice</li>
<li class="_mce_tagged_br">Calitatea energiei electrice şi compatibilitatea electromagnetică pentru surse neconvenţionale de energie şi aparatură de larg consum</li>
<li class="_mce_tagged_br">Tehnici şi echipamente pentru diagnoza şi monitorizarea compatibilităţii electromagnetice</li>
<li class="_mce_tagged_br">Ecotehnologii - eficienţă, calitate, compatibilitate electromagnetică</li>
<li class="_mce_tagged_br">Metode avansate de modelare, simulare si optimizare pentru sisteme electrice</li>
<li class="_mce_tagged_br">Managementul proiectelor</li>
<li class="_mce_tagged_br">Cercetare ştiinţifică</li>
<li class="_mce_tagged_br">Elaborarea lucrării de disertatie</li>
</ol></td>
</tr>
</tbody>
</table>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>