Anul I

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Certificarea conformitatii 4
Tehnologii nepoluante 4
Protectia la radiatii si doziometrie 5
Practica de cercetare (196 ore) 4
Microsisteme energetice 4
Legislatie si politici de mediu 4
Transport durabil 5
Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE
Meteorologie si climatologie 4
Practica de cercetare (196 ore) 4
Managementul mediului si dezvoltare durabila 4
Tehnici de filtrare si compensare a factorului de putere 4
Tehnici si echipamente electrice pentru depoluare 5
Tehnici si sisteme pentru monitorizarea factorilor de mediu 4
Compatibilitate electromagnetica 5