Anul I

Semestrul 2
DISCIPLINA CREDITE
Sisteme giroscopice complexe de orientare, stabilizare si control 5
Dinamica si controlul zborului microvehiculelor aeriene 5
Comanda automata a sistemelor de propulsie aerospatiala 5
Cercetare stiintifica (98 ore asistate partial) 6
Capitole speciale de dinamica zborului 4
Avionica integrata 5