Anul I

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Metode avansate de monitorizare si diagnoza 5
Managementul calitatii energiei 6
Integrarea surselor regenerabile in sistemele energetice informatizate 5
Modelare si simulare 4
Piete de energie 6
Practica de cercetare (196 ore asistate partial) 4