Anul I

Semestrul 1
DISCIPLINA CREDITE
Certificarea conformitatii 4
Tehnologii nepoluante 4
Protectia la radiatii si doziometrie 5
Transport durabil 5
Practica de cercetare (196 ore) 4
Microsisteme energetice 4
Legislatie si politici de mediu 4