Departamentul de Electromecanică, Mediu şi Informatică Aplicată al Facultății de Inginerie Electrică propune ocuparea, pe perioadă determinată, a următorului post didactic vacant din Statul de funcții al departamentului:

Postul de Asistent, Poziția 23, cu următoarea structură:

Grafica asistată de calculator, Baze de  date, Convertoare statice și Aplicații în informatică.

 

 

Înscrierea candidaților:

Candidații își vor întocmi dosarele de concurs conform Metodologiei de concurs a Facultății de Inginerie Electrică, pentru cadre didactice pe perioadă determinată (plasată pe site-ul Facultății). Înscrierea candidaților și depunerea dosarelor se va desfășura în zilele lucrătoare din perioada 12-16 octombrie 2020, între orele 9.30-14.30 la Secretariatul Facultății de Inginerie Electrică, Blvd. Decebal nr. 107, Craiova.

 

Calendarul concursului:

Proba scrisă – 20 octombrie 2020

Proba orală - miercuri 21 octombrie 2020

Proba practică - miercuri 21 octombrie 2020

Contestații: 22 octombrie 2020

Avizare rezultate concursuri conform metodologiei - 23 octombrie 2020

Tematica propusă candidaților poate fi consultată în lista de mai jos:

- Dept. de Electromecanică, Mediu şi Informatică Aplicată - poziția 23