Nr Domeniul
(în conformitate cu prevederile ordinului MECTS privind aprobarea programelor de studii universitare de master pentru anul 2017-2018, evaluate de ARACIS) 
 Programul de studii universitare de master  Forma de învăţământ Capacitatea de şcolarizare (numărul maxim de studenţi care pot fi şcolarizaţi)  Cifra de şcolarizare pentru studii finanţate de la bugetul de stat   Cifra de şcolarizare pentru studii cu taxă Cifra totală
de
şcolarizare
col. (5+6) 
0 1 2 3
 1  Inginerie aerospatiala  Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială  zi 60 16 2 18
 2    Inginerie electrică  Calitatea energiei si compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice zi  50 31+1* 2 34
 Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului zi  50 21 2 23
 Sisteme electromecanice complexe zi  50 25+1* 2 28
Advanced Electrical Systems zi 50 - 15 15
3 Inginerie energetică Sisteme energetice informatizate zi 50 32 2 34
TOTAL  260 125+2* 10 137

* loc pentru rromi