FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA

ORGANIZEAZA CONCURS DE ADMITERE, SESIUNEA SEPTEMBRIE 2019, PENTRU LOCURILE RĂMASE NEOCUPATE LA CICLUL DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTER:

 

Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice         - 2 locuri buget/ 2 locuri taxă

Sisteme electromecanice complexe                                                                         - 10 locuri buget (dc 1 loc pt.etnicii rromi)/ 2 locuri taxă

Sisteme energetice informatizate                                                                              - 3 locuri buget/ 2 locuri taxă

Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială                                                     - 6 locuri buget/ 2 locuri taxă

Inginerie electrica aplicata ín protectia si managementul mediului                       - 2 locuri buget/ 2 locuri taxa

 

 ÎNSCRIERI 16-18 SEPTEMBRIE 2019