1. Pentru ciclul de master sesiunea de admitere 2019:
    • Facultatea va organiza concurs de admitere pe bază de interviu, evaluat prin notă. Calculul mediei generale de admitere se va face ca medie ponderată între nota obținută la proba orală și media obținută de candidat la examenul de diplomă.
    • Criteriul de departajare pentru medii egale este nota obținută la proba orală.