Nr.  Domeniul    Speciaizarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)
Forma de învățământ
IF/ID/FR 
Capacitate de școlarizare   Număr locuri buget   Din care  
Număr locuri rromi  Număr locuri propuse taxă 
 1     Inginerie electrică Calitatea energiei și compatibilitate electromagnetică în sisteme electrice  50  16  1  2
 2 Sisteme electromecanice complexe  50  9  1  2
 3 Inginerie electrică aplicată în protecția și managementul mediului  50  3  -  2
 4 Sisteme electrice avansate (în limba engleză)  50  -  -  15
 5  Inginerie energetică Sisteme energetice informatizate  100  5  -  2
 6  Inginerie aerospațială Sisteme complexe pentru inginerie aerospațială  60  4  -  1