Facultatea Înscrierea candidaţilor  Sustinere interviu Afisare rezultate Confirmarea locurilor (depunerea actelor în original, plata taxei de înmatriculare, semnare contract şcolarizare) Redistribuirea locurilor neconfirmate. Afişarea rezultatelor finale. Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retragerea dosarelor.
 Inginerie electrică

 24 - 30 Iulie 2017 

14 - 20 Septembrie

 

21.09.2017

 

21.09.2017

 

21-22.09.2017

 

23.09.2017

 

23-24.09.2017