Candidaţii declaraţi admişi care la înscriere au prezentat copie legalizată după Diploma de Bacalaureat sau Diploma de Licenţă / Adeverinţa de absolvire a Examenului de Diplomă sunt obligaţi ca 

în perioada 25-28.07.2018 să depună aceste diplome în original la secretariatul facultăţii.
În perioada 25-28.07.2018 candidaţii declaraţi admişi vor achita taxa de înmatriculare de 150 lei şi vor semna contractul de studii.
Nerespectarea acestor prevederi atrage trecerea candidaţilor admişi pe locurile cu taxă.