Facultatea de Inginerie electrica organizează concurs de admitere pentru locurile rămase neocupate în urma retragerii dosarelor de către unii candidați admiși în sesiunea septembrie 2018

 • BUGET - 133 LOCURI din care 1 loc pentru canditații rromi

Electromecanică                                                        - 30 locuri

Inginerie electrică și calculatoare                            - 40 locuri (din care 1 loc pentru candidații rromi)

Informatică aplicată în inginerie electrică               - 28 locuri

Ingineria sistemelor electroenergetice                    - 17 locuri

Echipamente și instalații de aviație                          - 18 locuri

 • TAXA 

Electromecanică - Învățământ cu Frecvență redusă    - 14 locuri

 

 

                                              ÎNSCRIERI 10 - 19 SEPTEMBRIE 2018

                                              COMISIA DE ADMITERE

Pe durata studiilor studenţii pot beneficia de mai multe categorii de burse:

 • Burse externe prin programele internaţionale LEONARDO DA VINCI şi SOCRATES.
 • Burse şi stagii (3 luni) pentru realizarea proiectelor de licenţă (30 în anul 2016/2017) la Dacia Group Renault, AutoChassis International, Pirelli-Romania, Renault Technologies Roumanie, Popeci Utilaj Greu, Polystart Security, etc.
 • Burse de performanta (750 RON) pentru studenţii care au medii de 10.00 doua semestre succesive.
 • Burse de studiu (600 RON) pentru studenţii care au medii mai mari de 8.00.
 • Burse sociale (460 RON) pentru studenţii cu venituri reduse şi probleme sociale, sau de sănătate.

 

Asociaţia Studenţilor Politehnişti de Profil Electric din Craiova OSPPEC

Deosebit de activă în viaţa studenţească şi plină de entuziasm, asociaţia OSPPEC dezvoltă şi derulează multe proiecte în care sunt antrenaţi şi studenţii facultăţii de Inginerie Electrică:

 • Coupe Robotique - manifestare ştiinţifică cu participare internaţională, ajunsă la a șaptea ediţie, la care studenţi străini aflaţi în cadrul facultăţii îşi prezintă realizările din cadrul Proiectului de Diplomă;
 • campionate sportive (fotbal, şah), echipa de fotbal a facultăţii a cucerit de-a lungul timpului mai multe trofee;
 • baluri studenţeşti;
 • seara Asociaţiei;
 • acţiuni umanitare, etc.

 

Studiile universitare de licenţă, cu durata de 4 ani, asigură un nivel de calificare adecvat exercitării unei profesii, oferind absolvenţilor cunoştinţe şi competenţe largi, pe domenii de studii.
Pe durata pregătirii, studenţii dobândesc cunoștințe generale și specifice care le asigură competențele și abilitățile necesare exercitării profesiei.
Cunoştinţele generale permit abordări ştiinţifice ale domeniului de specialitate, asigură înţelegerea fenomenului tehnic și capacitatea de a acumula cunoştinţe noi, precum şi comunicarea, orală şi scrisă, în domeniul de specialitate.
Cunoştinţele de specialitate asigură familiarizarea cu cele mai recente realizări din domeniu, înţelegerea şi aplicarea principiilor şi metodelor fundamentale de investigare specifice acestuia.
Absolvenților unui program de studii de licență li se eliberează Diploma de inginer.

Domeniile și programele de studii de licență oferite de facultate: