Candidații declarați admiși la ciclul de studii universitare de licență se vor prezenta pentru înmatriculare in zilele mentionate in intervalul orar 10.00 - 14.00

Accesul pentru confirmarea locului va fi permis numai candidaţilor, fără însoțitor.

 

Masca de protecţie este obligatorie.

Candidatul va prezenta un dosar plic care va contine:

- diploma bacalaureat si foaie matricola in original;

- copie certificat nastere si carte identitate;

- dovada achitarii taxei de inmatriculare in valoare de 150;

prin BRD în conturile:
RO48BRDE170SV46910431700 prin virament sau aplicatie telefon

RO47BRDE170SV71982041700  - pentru plata cu numerar, la ghiseu

 

- adeverinta medicala;

- 2 fotografii;