Calendarul concursului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2017

 Facultatea Înscrierea candidaţilor  Afişare rezultate parţiale Confirmarea locurilor, depu­nerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi, taxa de înmatriculare și semnare contract de studii
 Inginerie electrică  12-26.07.2017  26.07.2017 27-31.07.2017

Condiții de admitere: concurs de dosare, media de admitere fiind media Examenului de bacalaureat.

Condiții de departajare pentru medii egale: nota obținută la proba de limba română la Examenul de bacalaureat