Calendarul concursului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea SEPTEMBRIE 2017

 Facultatea Înscrierea candidaţilor  Afişare rezultate parţiale Confirmarea locurilor, depu­nerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi, taxa de înmatriculare Redistribuirea locurilor neconfirmate. Afişarea rezultatelor finale Confirmarea locurilor ocupate după redistribuire. Retragerea dosarelor
 Inginerie electrică  07-20.09.2017  20.09.2017 21-22.09.2017  23.09.2017  24.09.2017

Condiții de admitere: concurs de dosare, media de admitere fiind media Examenului de bacalaureat.

Condiții de departajare pentru medii egale: nota obținută la proba de limba română la Examenul de bacalaureat