Lista admiși sesiunea Iulie 2017 - click here

Listele afișate sunt provizorii. Ele vor fi actualizate în urma:


- retragerii dosarelor de către o parte din candidații admiși;
- redistribuirii candidaților care nu au depus documentul care atesta promovarea examenului de bacalaureat în original până pe data de 31.07.2017, de pe locurile bugetate pe locurile cu taxă.
Rezultatele finale vor fi anunțate pe data de 31.07.2017.

Candidații declarați admiși în urma concursului de admitere sesiunea iulie 2017 sunt obligați să depună documentul care atesta promovarea examenului de bacalaureat în original ín perioada 27-31.07.2017 (în cazul ín care la înscriere au prezentat copii) şi să achite taxa de înmatriculare (150 ron) în perioada 27-31.07.2017.
Nerespectarea acestor prevederi atrage pierderea locului ocupat prin concurs.

Locurile rămase neocupate în urma retragerii dosarelor de către unii candidați admiși vor fi ocupate prin concurs de admitere în sesiunea septembrie 2017.

Retragerea dosarului de concurs se poate face până la data de 31.07.2017. Retragerea dosarului după mai mult de 3 luni de la data susținerii concursului de admitere atrage după sine obligativitatea achitării unei taxe de arhivare de 50 ron.