Luni 05.09.2016  9.00-15.00 
Marți  06.09.2016 9.00-15.00 
Miercuri  07.09.2016 9.00-15.00 
Joi  08.09.2016 9.00-15.00 
Vineri 09.09.2016 9.00-15.00
Sâmbătă 10.09.2016 9.00-13.00
Luni 12.09.2016  9.00-15.00 
Marți  13.09.2016 9.00-15.00 
Miercuri  14.09.2016 9.00-15.00 
Joi  15.09.2016 9.00-15.00 
Vineri 16.09.2016 9.00-15.00
Sâmbătă 17.09.2016 9.00-13.00
Luni 19.09.2016  9.00-15.00 
Marți  20.09.2016 9.00-15.00 
Miercuri  21.09.2016 9.00-15.00 
Joi  22.09.2016 9.00-15.00 
Vineri 23.09.2016 9.00-15.00

 Repartizarea cifrei de școlarizare pentru studii universitare de licență

Facultatea

Domeniul de licenţă

Specializarea acreditată (A)

sau autorizată să funcţioneze provizoriu (AP)

A/

AP

Forma de învăţământ

Capacita­tea de şcola­rizare/ program

Capacita­tea de şcola­rizare/ domeniu

Cifra şcolarizare propusă pentru anul univ. 2016-2017
Buget Taxă
Inginerie Electrică     Ininerie electrică    Inginerie electrică şi calculatoare A IF 75  250    69 6 
Informatică aplicată în inginerie electrică A IF 50 30 5
Electromecanică A IF 75 61 5
Electromecanică A IFR* 50 - 30
Inginerie energetică Ingineria sistemelor electroenergetice A IF 60 60 44 8
Ingineria mediului Ingineria şi protecţia mediului în industrie A IF 60 60 30 5
Inginerie aerospaţială Echipamente şi instalaţii de aviaţie A IF 60 60 27 5
TOTAL         430 430 261 64

* IFR - învățământ cu frecvență redusă

Calendarul concursului de admitere, studii universitare de LICENŢĂ, sesiunea IULIE 2016

 Facultatea Înscrierea candidaţilor  Afişare rezultate parţiale Confirmarea locurilor, depu­nerea actelor în original pentru candidaţii declaraţi admişi, taxa de înmatriculare și semnare contract de studii
 Inginerie electrică  18-28.07.2016  28.07.2016 29-31.07.2016

Condiții de admitere: concurs de dosare, media de admitere fiind media Examenului de bacalaureat.

Condiții de departajare pentru medii egale: nota obținută la proba de limba română la Examenul de bacalaureat

 

Pentru ciclul de studii universitare de licență, admiterea se va face pe bază de dosar, luându-se în considerare ca medie de admitere media de la examenul de bacalaureat; ca și criteriu de departajare la medii egale, se va lua în considerare nota de la proba de limba română obținută la examenul de bacalaureat. 
Page 1 of 2