FACULTATEA DE INGINERIE ELECTRICA ORGANIZEAZA CONCURS DE ADMITERE SESIUNEA SEPTEMBRIE 2017

PENTRU LOCURILE RÁMASE NEOCUPATE

ÏN URMA RETRAGERII DOSARELOR DE CÁTRE UNII  CANDIDATI ADMISI

 • BUGET - 133 LOCURI

Electromecanicá                                                                                  - 20 locuri

Inginerie electricá si calculatoare                                                         - 37 locuri

Informaticá aplicatá in inginerie electricá                                             - 18 locuri

Ingineria sistemelor electroenergetice                                                  - 22 locuri

Ingineria si protectia mediului in industrie                                             - 16 locuri

Echipamente si instalatii de aviatie                                                       - 20 locuri

 • TAXA - 39 LOCURI

Electromecanicá FR                                                                              - 14 locuri

Electromecanicá                                                                                    - 5 locuri

Informaticá aplicatá in inginerie electricá                                               - 5 locuri

Ingineria sistemelor electroenergetice                                                   - 5 locuri

Echipamente şi instalaţii de aviaţie                                                         - 5 locuri

Ingineria si protectia mediului in industrie                                               - 5 locuri

 

                                    ÍNSCRIERI 7-20 SEPTEMBRIE 2017

                                              COMISIA DE ADMITERE

Pe durata studiilor studenţii pot beneficia de mai multe categorii de burse:

 • Burse externe prin programele internaţionale LEONARDO DA VINCI şi SOCRATES.
 • Burse şi stagii (3 luni) pentru realizarea proiectelor de licenţă (30 în anul 2016/2017) la Dacia Group Renault, AutoChassis International, Pirelli-Romania, Renault Technologies Roumanie, Popeci Utilaj Greu, Polystart Security, etc.
 • Burse de performanta (750 RON) pentru studenţii care au medii de 10.00 doua semestre succesive.
 • Burse de studiu (600 RON) pentru studenţii care au medii mai mari de 8.00.
 • Burse sociale (460 RON) pentru studenţii cu venituri reduse şi probleme sociale, sau de sănătate.

 

Asociaţia Studenţilor Politehnişti de Profil Electric din Craiova OSPPEC

Deosebit de activă în viaţa studenţească şi plină de entuziasm, asociaţia OSPPEC dezvoltă şi derulează multe proiecte în care sunt antrenaţi şi studenţii facultăţii de Inginerie Electrică:

 • Coupe Robotique - manifestare ştiinţifică cu participare internaţională, ajunsă la a șaptea ediţie, la care studenţi străini aflaţi în cadrul facultăţii îşi prezintă realizările din cadrul Proiectului de Diplomă;
 • campionate sportive (fotbal, şah), echipa de fotbal a facultăţii a cucerit de-a lungul timpului mai multe trofee;
 • baluri studenţeşti;
 • seara Asociaţiei;
 • acţiuni umanitare, etc.