Înscrierea candidaţilor

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi;

-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate / Afişa­rea rezultatelor finale

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

09.07.2018-24.07.2018

-

-

24.07.2018

25-28.07.2018

28.07.2018

29-30.07.2018

Platforma de preînscriere online la Universitatea din Craiova este activă

Candidaţii pot începe deja procedurile de preînscriere, prin completarea formularelor online, pe care le au la dispoziţie pe site-ul www.ucv.ro, secţiunea Admitere.

Preînscrierea online simplifică foarte mult procedurile birocratice, ceea ce înseamnă evitarea aglomeraţie şi, mai ales, câştig de timp.

Pe durata studiilor studenţii pot beneficia de mai multe categorii de burse:

  • Burse externe prin programele internaţionale LEONARDO DA VINCI şi SOCRATES.
  • Burse şi stagii (3 luni) pentru realizarea proiectelor de licenţă (30 în anul 2016/2017) la Dacia Group Renault, AutoChassis International, Pirelli-Romania, Renault Technologies Roumanie, Popeci Utilaj Greu, Polystart Security, etc.
  • Burse de performanta (750 RON) pentru studenţii care au medii de 10.00 doua semestre succesive.
  • Burse de studiu (600 RON) pentru studenţii care au medii mai mari de 8.00.
  • Burse sociale (460 RON) pentru studenţii cu venituri reduse şi probleme sociale, sau de sănătate.

 

Facultatea de Inginerie electrica organizează concurs de admitere pentru locurile rămase neocupate în urma retragerii dosarelor de către unii candidați admiși în sesiunea septembrie 2018

  • BUGET - 133 LOCURI din care 1 loc pentru canditații rromi

Electromecanică                                                        - 30 locuri

Inginerie electrică și calculatoare                            - 40 locuri (din care 1 loc pentru candidații rromi)

Informatică aplicată în inginerie electrică               - 28 locuri

Ingineria sistemelor electroenergetice                    - 17 locuri

Echipamente și instalații de aviație                          - 18 locuri

  • TAXA 

Electromecanică - Învățământ cu Frecvență redusă    - 14 locuri

 

 

                                              ÎNSCRIERI 10 - 19 SEPTEMBRIE 2018

                                              COMISIA DE ADMITERE