1. Pentru ciclul de licenţă sesiunea de admitere 2019:
    • Facultatea va organiza concurs de admitere pe bază de dosar, luându-se în considerare ca medie de admitere media examenului de bacalaureat.
    • Criteriul de departajare pentru medii egale este nota obţinută la proba de limba română la Examenul de bacalaureat.

Nr.crt.

Domeniul

Specializarea acreditată (A) sau autorizată să funcționeze provizoriu (AP)

Forma de învățământ

IF/ID/FR

Capacitate de școlarizare

Număr locuri

buget

Din care

Număr locuri taxă

Număr locuri rromi

Domenii prioritare de dezvoltare ale României

Absolvenți de licee situate în mediul rural

Locuri destinate formării cadrelor didactice

1

Inginerie electrică

Inginerie electrică și calculatoare, IF

75

65

1

16

3

-

3

2

Electromecanică, IF

75

65

1

6

2

-

3

3

Electromecanică, IFR

50

-

-

   

-

30

4

Informatică aplicată în inginerie electrică, IF

50

35

-

7

1

-

3

5

Inginerie energetică

Ingineria sistemelor electroenergetice, IF

60

40

-

6

2

-

3

6

Inginerie aerospațială

Echipamente și instalații de aviație, IF

60

30

-

 

1

-

3

TOTAL

370

235

2

35

9

-

45

Facultatea

Înscrierea candidaţilor*

Probe elimi­natorii sau susţine­re probe de compe­tenţă lingvistică pt. progra­mele în lb.străine*

Desfăşurarea probelor de concurs

(scris /

probe de aptitudini)*

Afişare

rezultate

parţiale

Confirmarea locurilor

( -Depu­nerea actelor în original pentru can­didaţii declaraţi admişi;

-Plata taxei de

înma­­tri­culare;

-Semnare contracte

şcolarizare)

Redistribui­rea locurilor necon­fir­mate / Afişa­rea rezultatelor finale

Confirmarea locurilor ocu­pate după redis­tri­buire.

Retra­gerea dosarelor

Facultatea de Inginerie Electrică

10-23.07.2019

   

23.07.2019

24-27.07.2019

27.07.2019

28-30.07.2019

Platforma de preînscriere online la Universitatea din Craiova este activă

Candidaţii pot începe deja procedurile de preînscriere, prin completarea formularelor online, pe care le au la dispoziţie pe site-ul www.ucv.ro, secţiunea Admitere.

Preînscrierea online simplifică foarte mult procedurile birocratice, ceea ce înseamnă evitarea aglomeraţie şi, mai ales, câştig de timp.

Pe durata studiilor studenţii pot beneficia de mai multe categorii de burse:

  • Burse externe prin programele internaţionale LEONARDO DA VINCI şi SOCRATES.
  • Burse şi stagii (3 luni) pentru realizarea proiectelor de licenţă (30 în anul 2016/2017) la Dacia Group Renault, AutoChassis International, Pirelli-Romania, Renault Technologies Roumanie, Popeci Utilaj Greu, Polystart Security, etc.
  • Burse de performanta (750 RON) pentru studenţii care au medii de 10.00 doua semestre succesive.
  • Burse de studiu (600 RON) pentru studenţii care au medii mai mari de 8.00.
  • Burse sociale (460 RON) pentru studenţii cu venituri reduse şi probleme sociale, sau de sănătate.