Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă astfel:
Pentru studenţii de la ciclul universitar de licenţă, în perioada 17-23.07.2017. Depunerea la secretariat a cererilor de susţinere a examenului de diplomă se va face până la data de 7.07.2017. Depunerea proiectelor de diplomă, la secretariat, însoţite de: copie după cartea de identitate, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, referatul cadrului didactic îndrumător (care va cuprinde propunerea de notare a acestuia) şi tema proiectului de diplomă se va face până la data de 14.07.2017.