Listele afisate sunt provizorii. Ele vor fi actualizate în urma:
- retragerii dosarelor de către o parte din candidații admisi;
- redistribuirii candidaților care nu au depus documentul care atesta promovarea examenului de bacalaureat în original până pe data de 27.07.2019, de pe locurile bugetate pe locurile cu taxă.
Rezultatele finale vor fi anunțate pe data de 29.07.2019.

Candidații declarați admiși în urma concursului de admitere sesiunea iulie 2019 sunt obligați să depună documentul care atesta promovarea examenului de bacalaureat în original în perioada 24-27.07.2019 (în cazul în care la înscriere au prezentat copii) şi sǎ achite taxa de înmatriculare (150 RON).
Nerespectarea acestor prevederi atrage pierderea locului ocupat prin concurs.