Dragi candidaţi, potenţiali studenţi ai Facultăţii de Inginerie Electrică, vă informăm că începând cu data de 1 iulie 2017 va fi disponbilă platforma online pentru preînscriere la concursul de admitere la licenta si master. Adresa de acces a portalului EvStud pentru preînscriere/înscriere online este : https://evstud.ucv.ro 

Facultatea de Inginerie Electrică organizează sesiune de licenţă astfel:
Pentru studenţii de la ciclul universitar de licenţă, în perioada 17-23.07.2017. Depunerea la secretariat a cererilor de susţinere a examenului de diplomă se va face până la data de 7.07.2017. Depunerea proiectelor de diplomă, la secretariat, însoţite de: copie după cartea de identitate, declaraţie pe proprie răspundere privind originalitatea lucrării, referatul cadrului didactic îndrumător (care va cuprinde propunerea de notare a acestuia) şi tema proiectului de diplomă se va face până la data de 14.07.2017.